Wishing Assassination - Them Downers

Familjefrågor

Posted June 4, 2015, 12:53 a.m. By dughera Tags: Family

Ensam vårdnad kan vara en laddad fråga. Men i dagens samhälle upplever allt fler föräldrar just denna situation. Är det bra eller mindre bra? Det beror självfallet på varje individuell situation, men i många fall kan det vara högst befogat för att säkerställa ett barns säkerhet då ena föräldern är olämplig som vårdnadsgivare. Antalet ensamstående föräldrar är ganska så högt i Sverige och att ett barn inte längre bor i kärnfamilj förändrar självklart dess sätt att uppleva världen. Alla samhällen förändras - förhoppningsvis till det bättre!