Wishing Assassination - Them Downers

Ha allting organiserat

Posted June 8, 2015, 7:18 p.m. By dughera

Jag tycker att det är väldigt skönt att ha allting organiserat på ett bra vis, jag tycker att det känns mer avkopplande på det viset. Därmed så är det oftast jag som får se till att ha hand om allting som rör organiserandet på jobbet, i och med att chefen vet att jag kommer att vara noga med att allting sköts på rätt sätt. Det är på ett sätt skönt att vara den som det går att lita på, att man är medveten om att folk ser på en på det viset, men det är klart att det ibland kan bli lite mycket. Då så är det viktigt att man ser till att verkligen vila ut på helgerna så att man kan få en chans att ta igen sig, det kommer man att vinna stort på.